Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 1. desember 2017

NVK V/T inviterer til årsmøte 1. desember kl 18.30 i lokalene til Tjølling jeger og fisk.

NVK V/T inviterer til årsmøte fredag 1. desember kl 18.30 i lokalene til Tjølling jeger og fisk.

Agenda:
1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding 2017
6. Regnskap 2017
7. Budsjett/aktivitetsplan 2018
8. Innkomne forslag til NVK’s distriktskonferanse og representantskapsmøte
9. Andre forslag
kåring av årets hunder i NVK V/T
10. Valg

Etter at årsmøtet er ferdig håper vi så mange som mulig har lyst til å være med på årets julebord. Vi bestiller mat, jegergryte. Klubben sørger for dessert og snacks. Det dere ønsker å drikke må dere ta med selv.
Prisen for middagen er kr. 190.
Påmelding til Espen Halvorsen på e-post: eshalvor@hotmail.com innen 26. november.
Betaling for middagen gjøres til kto: 2610.30.79895.