Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 7. desember 2018

Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 7. desember 2018

NVK V/T inviterer til årsmøte fredag 7. desember kl 18.30 i lokalene til Tjølling jeger og fisk.

NVK V/T inviterer til årsmøte fredag 7. desember kl 18.30 i lokalene til Tjølling jeger og fisk.

Agenda:
1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4.Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding 2018
6. Regnskap 2018
7. Godtgjørelser NVK V/T
8. Budsjett og aktivitetsplan 2019
9. Valg