Årsmøte og julebord NVK Buskerud 5. desember

Styret i NVK Buskerud inviterer til årsmøte, julebord og premiering av årets beste hunder.

Stedet for årets årsmøte er Lierkroa som ligger ved foten av Lierbakkene, noen hundre meter fra Lier stasjon. Adresse: Lierbakkene 12A, 3400 Lier

Datoen er onsdag 5. desember. Vi starter kl. 18.00 med årsmøtesaker.

Se formell sakliste og innkalling her : Innkalling-årsmøte-Buskerud-NVK-2018

Årsmøtepapirene blir lagt ut på disse sidene  senest 2 uker før årsmøtet.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til styret ved leder Arild Walter Hansen innen 1. november (5 uker før møtedato).

Forslag til nye medlemmer i styret må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dvs.  innen 1. november. Valgkomiteen består av Christoffer Pedersen (leder), Terje Holmberg og Anders Simensrud.

Påmelding til julebordet

Subsidiert pris 200 kroner for julemiddag og dessert med kaffe.

Påmelding til julebord til Toril Weum Ekjord på torilwe@hotmail.com eller  932 35 781

Frist for påmelding er 26. november, men om du vet du kommer, er det fint med et signal så snart som mulig.

Velkommen!