Aversjonsdressur hund/sau

Aversjonsdressur hund/sau

Det er satt opp to kvelder for aversjonsdressur i august/september

NVK Trøndelag arrangerer aversjonsdressur hund/sau i august/september

Det er satt opp  følgende datoer:

Onsdag 22.august

Onsdag 5.september

Begge dager fra kl. 1800 til kl 20.00

Sted: hos Elling Nideng, Kvålsveien 193, Kvål. Kart finner du her.

Vi vil gjerne ha påmelding, slik at vi vet hvor mange som kommer.

Påmelding gjøres direkte til instruktør Geir Sve,  epost: geir.sve@jci.com/ mob: 4160 5505

Relevante opplysninger:

Hunden bør være minst 6 mnd før den testes på sau.
Gyldig bevis kreves for å få starte på det meste av jaktprøver og apportprøver, ikke minst er det veldig mange grunneiere som krever bevis på retest som ikke er eldre enn 2 år.
Alle hunder uten bevis må komme 2 ganger for å bevise at de ikke viser interesse for sau før de kan få utstedt bevis.
Det må gå min 2 uker mellom hver gang ved første gangs test (uten bevis)

Bruk gjerne et dummyhalsbånd en uke eller to i forveien slik at hunden blir vant med halsbåndet (eks. to batterier tapet fast til et vanlig halsbånd)

Priser medlemmer :

gangs test kr 350,- for hunder uten sauebevis, 2 gang kr. 150,-

Retest kr 300,- for hunder som har sauebevis

Avslag for flere hunder i samme husholdning, kr. 100,- pr. hund

Priser ikke medlemmer :

gangs test kr 400,- for hunder uten sauebevis, 2 gang kr. 200,-

Retest kr 350,- for hunder som har sauebevis

Avslag for flere hunder i samme husholdning, kr. 100,- pr. hund