Avlsrådets medlemmer

Dette er medlemmene av NVKs avlsråd.

Trude Lien

Leder: Trude Lien

 

 

Rasekontakt korthår: Karina Kolflaath

 

 

Rasekontakt strihår: Sigurd Nikolaisen

 

 

Torgeir Dahl

Rasekontakt strihår: Torgeir Dahl

Rasekontakt strihår: Tone Engløkk Jorde

 

 

Rasekontakt langhår: Liv-Jorunn Karlsen

 

 

Rasekontakt langhår: Bjørn Frode Eriksen 

 

Her finner du referatene fra møter i Avlsrådet