Avlskriterier

Kriterier for avlshunder og godkjente parringer i NVK.

Revidert RS 2014 og gjeldende fra vedtaksdato.

1.0 Godkjent avlshund

1.1 Korthåret vorstehhund (KV)

 • Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
 • Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem
 • HD: Fri dvs. status A eller B
 • Indeks for jaktegenskaper: Minimum indeks for jaktlyst/viltfinnerevne skal være 80/80

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Avkomsgransking

Hannhunder
Når hannhund har fått 20-30 valper, får hunden ikke flere godkjente parringer inntil 50 prosent av avkommene er HD-røntget, og min. 5 avkom er vist på jaktprøver. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannhund eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.
En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av nålevende generasjon.

Tisper
Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i de to foregående kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

1.2 Strihåret vorstehhund (SV)

 • Jaktprøve: Min. 2.UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
 • Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem
 • HD: Fri dvs. status A eller B
 • Von Willebrand Disease (vWD),blødersjukdom: Avlshund skal være testet fri for gen for vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner
 • Indeks for jaktegenskaper: Samlet indeks for jaktlyst og viltfinnerevne skal være minimum 180

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Avkomsgransking

Hannhunder
Når hannhund har fått 3 – 4 kull eller ca. 20 – 25 valper, får hunden ikke flere godkjente paringer inntil 50 prosent av avkommene er HD-røntget og min. 3 avkom er vist på jaktprøver. AR skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannen eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av nålevende generasjon.

Tisper
Ei avlstispe kan ikke får sitt 3. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i de to foregående kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

1.3 Langhåret vorstehhund (LV)

 • Jaktprøve: Hunden skal ha deltatt på ordinær jaktprøve min. 3 ganger og vist godkjent stand på minst én av disse. Indeks for jaktlyst skal være minimum 90
 • Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem
 • HD: Fri dvs. status A eller B

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norske hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier, og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

En LV kan ikke få godkjent flere enn 3 parringer med normale reproduksjonsresultater. Før 3. parring godkjennes, skal min. 50 prosent av avkom i tidligere kull være HD-røntget.

2.0 Krav for godkjente parringer i NVK

2.1 Generelt

 • NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, men normalt godkjennes ikke parringer med innavlsgrad høyere enn ca. 6,25 prosent , beregnet på 6 generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger bakover).
 • Ved bruk av utenlandske hannhunder vil Avlsrådet vurdere godkjenning individuelt etter de prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for hunden og dens nære slektninger. Indeksverdier for utenlandske hunder settes til 100/100 for jaktlyst/viltfinnerevne i hundedatabasen når indeksverdi er ukjent.
 • Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.

2.2 Korthåret vorstehhund (KV)

Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:

 • Pkt. a: Hundene skal ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst- og viltfinnerevne/standindeks) på min. 385.
 • Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD, og minst en av partnerne må ha status A.
 • Pkt. c: Minst et av avlsdyrene skal ha Very Good på utstilling.

2.3 Strihåret vorstehhund (SV)

Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:

 • Pkt. a: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst og viltfinnerevne/standindeks) på min. 385.
 • Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.

2.4 Langhåret vorstehhund (LV)

 • Pkt. a: Begge partnere skal være godkjente avlshunder og minst én av parringspartnerne skal være premiert på ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes etter vurdering i Avlsrådet.
 • Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst + viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180.
 • Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst en av partnerne må ha status A, dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.

3.0 Krav til andre parringer

3.1 Andre parringer 

 • For KV og SV gjelder her samme kriterier som for godkjent, med unntak av kravet om jaktpremie på en av foreldrene.
 • For LV vil unntak fra punktene 2.4 a, b og c kunne vurderes av Avlsrådet.

Les mer: