Valpelister og avlshunder

Sølenrikets Fryd Foto: SKH
Sølenrikets Fryd Foto: SKH

I Datahound finner du liste over godkjente avlshunder og anbefalte parringer.

På disse sidene (Datahound) kan du også se lister over godkjente avlstisper og avlshanner.

Du kan søke opp enkelthunder og se på deres stamtavler, jakt-, apport- og utstillingspremier, samt helseregistreringer og beregnede avlsverdier etter NVKs indekssystem.

NB: Merk at sidene er inndelt etter de tre rasene våre, og at du må tilbake til denne siden for å skifte rase.