DK/RS 10. og 11. februar

DK/RS 10. og 11. februar

NVKs øverste organ samles på Lillestrøm 11. februar. Dagen før er det Distriktskonferanse.

I disse dager går invitasjon ut til distriktene om deltagelse på klubbens øverste organ i henhold til klubbens lover, representantskapet (RS).

Stedet er Olavsgaard hotell og konferansesenter som ligger lags E6 mellom Gardermoen og Lillestrøm. (Det er samme sted som i fjor.) Flybussen stopper rett utenfor hotellet.

Vi starter kl. 10 lørdag (NB endret tidspunkt), og avslutter ca. kl. 16 søndag (også nytt tidspunkt her).

Antall medlemmer i lokallaget ved årsskiftet fastsetter hvor mange utsendinger hvert distrikt har stemmerett for. Det kommer nærmere info om dette fra sekretær til distriktskontaktene, inkludert regler for fullmakter.

Alle distrikter må melde til klubbens sekretær hvem som kommer, ankomsttidspunkt, samt sende inn årsberetning, protokoll fra årsmøte med navn på distriktskontakt, øvrig styre, og navn på distriktets valgkomite.

søndagen 11. februar er det formelt Representantskapsmøte, med vedtak i sentrale saker. Blant temaene er prosessen fram mot vedtak av ny avlsplan på RS 2019, samt valg, årsberetning, regnskap/budsjett og handlingsplan for 2018. her skal også innkomne forslag behandles.

lørdag 10. februar er det Distriktskonferanse (DK) med diskusjon rundt innsendte forslag. I tillegg skal styret redegjøre for året som er gått, og avlsrådet skal fortelle om status for rasene våre i forhold til avlsmålene.

Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av priser til Årets hunder NVK og NVC. Til middagen blir klubbens æresmedlemmer og NM-vinnere invitert og gjort krus på.

Mer info og dokumenter kommer  i løpet av kort tid fra klubbens sekretær. Book gjerne billetter tidlig, og organiser samkjøring der hvor det er mulig. Er du usikker på hva klubben dekker, kontakt sekretær.

VELKOMMEN!