2018 Premierte hunder Hordaland

Her ligg resultata våre medlemmar har oppnådd med sine hundar på jaktprøvar, apportprøvar og utstillingar i løpet av 2018.

Forutsetningen for å komme med her, er at ein sjølv sender inn resultata til oss, slik at ikkje nokon blir glømt.

Send då inn bilde av hundenrase, eigar og fullt navn på hundendato og stad for prøven/utstillinga og premiering til nvk.hordaland@gmail.com