Jaktrådet

Dette er medlemmene av NVKs Jaktråd.

Blant jaktrådets oppgaver er uttak av NVKs lag til NM og VM, samt utdeling av Oppdretterprisene.

Geir Henning StrømJaktrådsleder/NVC:

Geir Henning Strøm

 

Harriet Wiggen

Jaktrådsmedlem:

Harriet Wiggen