Avlsrådet

NKKs HD-rapport er klar

NKKs HD-rapport er klar

Det er ifølge NKK mye usikkerhet rundt HD-røntgen, avlesning og indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.