Nyheter

Har du lyst til å bli taksør?

Har du lyst til å bli taksør?

Hvert år midt i august går hundrevis av frivillige hundeførere med fuglehunder i nøye anviste områder, med nesa i kart,