Nyheter

Årets hunder NVK og NVC 2010

Årets hunder NVK og NVC 2010

Årets vorsteher NVK KV – SOGNEXPRESSEN’S ACP TIARA e/f Robert Brenden Årets allroundhund NVK SV – ROTVELTA’S DKM TUSSA e/f

Protokoll DK/RS 2010

Protokoll DK/RS 2010

Referat og protokoll fra distriktskonferanse og representantskapsmøte i NVK 2010.