1.AK på første start i voksen klasse

1.AK på første start i voksen klasse

Brødrene Nilus og Zniff slår til med premier på første starter i voksen klasse.

Njål og Arly Lundevik med Åsheianes Nilus og Zniff.
Nina Helene Helle og Sjur Gilje fikk en 3.Ak på Viljetuns Hunter, første start i Ak på denne hunden også.

Nilus dro likeså godt til med 1. AK på første start i åpen klasse, i Sirdal. Fører og oppdretter er Njål Lundevik, mens det er hans datter, Charlotte, som eier hunden, som for det meste bor hos Njål og Arly i Mandal, sammen med kullbroren, Zniff. Sistnevnte fikk forresten premie begger dager, 2.AK og 3. AK. En annen premiert Agderhund, er Viljetuns Hunter, ført av Sjur Gilje, og eid av Nina Helle. Han slo til med en 3. AK på sin første ak start denne høsten.  Vi gratulerer!