Hvorfor ikke alle jegere har en Vorsteh, er meg en gåte!

Hvorfor ikke alle jegere har en Vorsteh, er meg en gåte!

Marius Kjønsberg sitter i NVKs hovedstyre og Jaktråd, og har i denne artikkelen ertet på seg dem som ikek kjenner vorstehhundens fortrinn.

Marius Kjønsberg sitter i NVKs hovedstyre og Jaktråd, og har i denne artikkelen ertet på seg dem som ikke kjenner vorstehhundens fortrinn.

Marius Kjønsberg
Marius Kjønsberg

Selvfølgelig kan det være vanskelig å vite sikkert hva andre i familien skulle dra med seg inn i huset, men etter å ha vært gift noen år så tror jeg at lista er lagt når det gjelder hva slags type hunder som kommer til oss.

Mitt navn er Marius Kjønsberg, og jeg bor med kone og barn på Løten i Hedmark. Jeg er aktiv jeger, og jakter både storvilt og småvilt.

Til daglig arbeider jeg på Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Mange av dere kjenner meg sikkert fra ulike tilstelninger på Østlandet ,og fra noen av mine tidligere arbeidsoppgaver sentralt og lokalt i klubben. Jeg ble valgt inn i hovedstyret i 2014, etter å ha vært vara i hovedstyret i et år fra 2013.

Jeg har i de siste årene vært vitne til at klubben vår har gått gjennom flere utfordringer, hvor det i mange debatter og meningsytringer har vært høy temperatur. Til tider kanskje høyere enn mange synes har vært behagelig. Dette skyldes selvsagt at det er mange engasjerte mennesker som brenner for rasene og klubben.

NVKs visjonsplakat
NVKs visjonsplakat

Gleden var derfor stor da Kallis på sist distriktskonferanse innledet med å snakke om NVKs visjoner. Denne viktige debatten tror jeg er avgjørende for hvordan NVK utvikler seg i fremtiden. Den er viktig å ha lokalt og sentralt. Hva vil vi med rasene våre? Hvilken kultur ønsker vi som klubb å videreføre? Hvor vil vi med Norsk Vorstehhundklubb? Verdidebatten er ikke bare viktig for oss medlemmer i dag, men vel så mye for fremtidens medlemmer.

Fra starten på 90-tallet og frem til i dag har det vært en halvering i antall registrerte vorstehere i Norge. Til tross for dette har medlemstallet i NVK holdt seg relativt stabilt den senere tid.

Hvordan skal vi som raseklubb møte fremtiden når antall registrerte hunder går ned og vårt meste ettertraktede småvilt (rypa) også har hatt en markant nedgang.

Nå viser de siste to års rypetakseringer at det har vært en positiv utvikling, men er det nok til at vi på nytt kan se gamle dagers rypejakt og flere registrerte vorstehere? «Vi bruker jo hundene våre til annet en rypejakt også da …» vil mange si.

Men hva er det vi forteller folk som vurderer å skaffe seg en vorsteh? Hva er fordelene med våre raser kontra andre? «Allsidighet … » vil mange si. Vi vektlegger allround-egenskapene til våre raser når vi snakker om dem, men viser vi det på noen måte?

«Vi må vise omverdenen hva våre raser duger til!»

Marius Kjønsberg
Marius Kjønsberg

Nye jaktformer på andre viltarter får fokus fra både jegere og forvaltere mange steder i landet vårt. Mange av disse jaktformene er gode rekruteringsarenaer for yngre jegere. Både gås-, ande- og duejakt er populære flere steder, og ser vi til andre land så brukes våre raser i stor grad ved slik jakt. «Selvfølgelig kan vi bruke vorsteheren til å jakte disse artene også … » vil mange si.

Som mange andre her på berget vil jeg se inn i krystallkula og se at jeg fortsatt jakter både rype og skogsfugl i fremtiden. Og jeg er villig til å bidra aktivt for å kunne få gode jaktopplevelser også i fremtiden.

Fokuset på en bærekraftig forvaltning er påfallende nå som det rasles med sablene om mulige begrensninger for jaktutøvelsen i fremtiden. Men hva vil så skje med våre raser om vårt mest ettertraktede småvilt får begrensninger i uttaket?

Dette preger ikke bare oss som jegere, vi har avlet hunder med dette som fokus, vi har etablerte tradisjoner og mange har viet store deler av livet til å holde på med hund og rypejakt. Ennå har vi ikke kommet til noen dramatiske endringer, men hva tenker de som vurderer å kjøpe seg en hund? Når det står oppslag om fredning av rypa i landets største aviser, så ville jeg som ny valpekjøper kanskje tenkt meg om en gang til før jeg bestemte meg for rase. Men, selvfølgelig ville valget blitt en vorsteh, for jeg vet jo …

Jeg håper og tror at vi også i fremtiden har ildsjeler som engasjerer seg og bidrar til at vi har en levende klubb som er attraktiv for nye og gamle medlemmer. Jeg er sikker på at vorsteh-rasene har en lys fremtid i Norge, og ønsker en riktig god sommer!

NVK logoVennlig hilsen

Marius Kjønsberg

Jaktrådet NVK