Innkalling til årsmøte NVK Østfold 2018

Torsdag 6.desember, kl. 18.30 avholdes årsmøte for NVK Østfold i lokalene til Sarpsborg JFF på Bekkhus, Hollebyveien 26, 1708 Sarpsborg.

Saker: 
Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Årsberetning 2018

Sak 4: Aktivitetsmelding 2018

Sak 5: Regnskap 2018

Sak 6: Forslag til aktivitetsplan 2019
Sak 7: Valg

Etter årsmøtet serveres det pizza. Kaffe og is til dessert.

Øyvind Andren holder foredrag for oss om forberedelsene og deltagelsen i VM for stående fuglehunder.

Premiering av årets UK- og AK-jakthund, utdeling av Torsbekkdalens vandrepremie.
Utdeling av gull-, sølv- og bronsepins.

Utlodning. Ta med penger til lodd. Fine premier!

På grunn av matservering må vi ha påmelding. Påmelding til

jaavall@hotmail.com    eller på telefon 986 23 756 innen 4.desember

Vel møtt!

Styret NVK Østfold

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2019

STYRETS BERETTNING 2018

forslag til Aktivitetsplan for 2019 NVK Østfold

Aktivitetsmelding for 2018 NVK Østfold