1UK til Apollo på Geilo

1UK til Apollo på Geilo

Dermed er Apollo og eigar og førar Vibeke Dale Oen, klare for Norsk Derby!

Det gjekk veien for NJV-19 Nord JV-19 Sølvrabbens Aaa Apollo og Vibeke Dale Oen på Geiloprøven. 1.september slo dei til med 1UK! 

I Raggsteindalen, 25. august oppnådde Apollo 2UK.

Apollo fekk og 2UK på Geilo.

Frå tidlegare har Apollo mellom anna 1UK apport og 2UK vinter. På Askøyprøven 23. juni, vart Apollo beste UK-hund og dermed vinnar av NVK Hordalands vandrepokal i apport.

Oppdrettere til Apollo er Anne Mette og Bjørn Grue.

Vibeke og Apollo, 1UK Øverste bilde: Vibeke, Apolo med dommar Roger Størseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVK Hordaland gratulerer Vibeke, Apollo og oppdrettere så masse!!!