Vi gratulerer Frode og Rugdelias Irma!

Duoen som gjorde rent bord på NKKs utstilling i Trondheim.

NVK Møre og Romsdal ønsker å gratulere Frode Erlandsen med flott resultat på NKKs internasjonale utstilling i Trondheim 3. – 4. juli med Crufts-kvalifisering.

Følgende hunder på utstillingen i Trondheim ble kvalifisert for Crufts 2022: BIR, BIM og beste junior tispe og beste junior hannhund med Excellent.

Frode og Rugdelias ØKE Irma (Everest v.d Stroomdrift/ Rugdelias Tlf Khaleesi )tok med seg Excellent med CK, 1 BTK, CERT, CABIB og BIR. Er med det kvalifisert til Crufts 2022.

Vi gratulerer!