Alder på avlstisper

NVKs svar på NKK-høring om etiske regler for avl - alder på avlstisper.

NKK har bedt om innspill om etiske regler for avl, blant annet om hva aldersgrensen bør være for avlstisper. Her kan du lese høringssvaret fra Norsk Vorstehhund klubb.

1. 7 eller 8 års-grense?

NVKs avlsråd bifaller bortfall av søknadsplikt til NKK ved paring av tisper eldre enn 8 (7) år, og kan akseptere at pliktig veterinærattest inntrer ved 7 år, basert på at dette skal være universelle regler, som gjelder alle raser. Vi anmerker at med utgangspunkt i de raser NVK har kynologisk ansvar for, ser vi ikke behov for attest før ved 8 år. Det er generelt ønskelig at avlshundene ikke blir for gamle før de settes i avl, så vi kan ikke se at en senket aldersgrense for veterinærattest er noe problematisk i et avlsmessig perspektiv. På den annen side er vi opptatt av at byråkratiet rundt avl/paring ikke må bli unødig stort og ramme unødvendig mange paringer.

2. Øvre alder – 9 eller 10 år?

Den øvre grensen bør opprettholdes ved 10 år. Veterinærattest vil være et krav, slik at en har en veterinærfaglig kontroll på at tispa fyller helsemessige krav til drektighet og fødsel. Vorstehhunder er utpregede brukshunder som vanligvis er godt trente og med god helsetilstand. NVKs avlsråd mener at det er forsvarlig å avle på tisper inntil de fyller 10 år dersom en veterinærattest understøtter dette.

3. Dispensasjon for et 6. kull?

Avlsrådet mener at en tispe ikke bør ha flere enn 5 kull. NVKs avlsråd ønsker derfor ikke dispensasjon for et 6. kull.

For Norsk Vorstehhundklubbs avlsråd
Kai-Rune Johannessen
leder i avlsrådet
sign.