Anders og Geir er ny lederduo

Anders og Geir er ny lederduo

Anders Simensrud er gjenvalgt som NVK-leder og Geir Sve er ny nestleder.

Hele styrevalget ble gjort enstemmig på årets representantskapsmøte på Olavgaard.

Hovedstyret:

 • Leder: Anders Simensrud (gjenvalgt for et år)
 • Nestleder: Geir Sve (valgt for et år)
 • Jaktrådsleder: Rune Mikalsen (valgt for to år)
 • Jaktrådet/redaktør Fuglehunden: Harriet Wiggen  (gjenvalgt for to år)
 • Nettredaktør/IT: Signe Karin Hotvedt (gjenvalgt for to år)
 • Vara: Roger Brenden (valgt for et år)

Ikke på valg: Avlsrådsleder: Trude Lien og styremedlem: Hilde Børdalen

 • Revisor: Morten Sørensen (gjenvalgt for to år)
 • Vararevisor: Kjetil Kristiansen (valgt for et år)

Valgkomite: Anne Grete Langeland (valgt for et år), Eva Pedersen (valgt for to år), Marius Kjønsberg (valgt for tre år). Vara: Geir Henning Strøm (valgt for et år)

Nye distriktskontakter:

 • Agder: Harald Wivestad (ikke til stede)
 • Buskerud: Ernst Evensen
 • Rogaland: Kjetil Kristiansen (ikke til stede)
 • Troms: Erlend Winther (ikke til stede)
 • Trøndelag: Svend Asle Eggen
 • Vestfold/Telemark: Thomas Ellefsen

(Se alle distriktsrepresentanter her)

På bildet øverst:

Bakre rekke fra venstre: Thomas Ellefsen (Vestfold/Telemark), Svend Asle Eggen (Trøndelag), Petter Kaald (Finnmark), Frode Flathagen (Innlandet), Ernst Evensen (Buskerud), Ove Myhre (Oslo/Akershus, skjult bak), Roger Brenden (Innlandet, vara i hovdstyret), Henrik Fossum (Østfold), Hilde Børdalen (styremedlem hovedstyret), Arild Walter Hansen (Buskerud og avlsrådet)

Midtre rekke fra venstre: Bente Holm (kasserer/regnskap), Julie Grande (Trøndelag), Anne Grete Langeland (Hordaland, valgkomiteen), Eva Pedersen (Oslo/Akershus, valgkomiteen), Frode Erlandsen (Møre og Romsdal), Sissel Marthinsen (sekretær for hovedstyret).

Foran fra venstre: Signe Karin Hotvedt (nettredaktør, hovedstyret), NVK-leder Anders Simensrud, Harriet Wiggen (jaktrådet, red. Fuglehunden), Marius Kjønsberg (avtroppende nestleder, valgkomiteen).