Anders og Marius gjenvalgt som lederduo

Anders og Marius gjenvalgt som lederduo

Anders Simensrud er enstemmig gjenvalgt som NVK-leder. Marius Kjønsberg er gjenvalgt som nestleder.

Anders Simensrud og Marius Kjønsberg

Begge ble gjenvalgt med akklamasjon på representantskapsmøtet på Olavsgaard søndag – i tråd med valgkomiteens enstemmige innstilling.

Det øvrige styret ble også valgt i tråd med innstillingen.

Nye i styret er Hilde Børdalen (styremedlem 2 år) og Lone Gudim (varamedlem 1 år).

Bare på varaplass ble det stilt motforslag. Se foreløpig referat fra RS her.

Dette er det nye styret

Fra venstre: Trude Line, Signe Karin Hotvedt, Anders Simensrud, Harriet Wiggen, Bente Holm (kasserer). Bak: Geir Henning Strøm og Marius Kjønsberg. Ikke til stede: Hilde Børdalen, Lone Gudim og sekretær Britt Svendsen.

Anne Grete Langeland har gått ut av styret, og ble lørdag takket for innsatsen av NVK-leder. Anne Grete fortsetter i avlsrådet for korthår.

Anne Grete Langeland og Anders Simensrud