Anders Simensrud gjenvalgt som NVK-leder

Anders Simensrud gjenvalgt som NVK-leder

Det sittende styret i NVK ble gjenvalgt på årets representantskapsmøte.

Hovedstyre NVK

 • Leder: Anders Simensrud (1 år)
 • Nesteder: Marius Kjønsberg (1 år)
 • Styremedlem: Geir Henning Strøm (2 år)
 • Styremedlem: Harriet Wiggen (2 år)
 • Styremedlem: Signe Karin Hotvedt (2 år)
 • Vara: Odd Erik Rønning (1 år)

Revisor

 • Revisor: Morten Sørensen (2 år)
 • Vararevisor: Kjetil Kristiansen (1 år)

Valgkomite

 • Leder valgkomiteen: Tore Kallekleiv (1 år)
 • Nestleder valgkomite: Øystein Eriksen (2 år)
 • Medlem valgkomite: Jorunn Hasselberg (3 år)
 • Vara valgkomite: Ivar Bakken (1 år)

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling med akklamasjon

I tillegg sitter Anne Grete Langeland og Trude Lien i hovedstyret, men de var ikke på valg i år.