Disse ble valgt på RS i 2017

Flere nye ansikter ble stemt inn i NVKs styre av representantskapsmøtet søndag.

Anders Simensrud
Anders Simensrud

De nye ansiktene i styret er Trude Lien som overtar jobben som avlsrådsleder etter Kai-Rune Johannessen.

Marius Kjønsberg rykker opp fra jaktrådet til nestledervervet.

Harriet Wiggen har et år igjen av sin periode, og overtar som medlem i jaktrådet.

Geir Henning Strøm har også et år igjen av sin periode og fortsetter som leder i Jaktrådet.

Trude Lien
Avlsrådsleder og styremedlem Trude Lien

Signe Karin Hotvedt har et år igjen og fortsetter som nettredaktør.

Anne Grete Langeland ryker opp fra varaplass til fast styremedlemsplass.

Nytt varamedlem til styret er Odd Erik Rønning.

Revisor: Morten Sørensen har et år igjen som revisor. Kjetil Kristiansen er valgt til ny vararevisor.

Valgkomiteen i NVK består etter dette av Øystein Eriksen (3 år), Tore Kallekleiv (2 år) og Ola Øie (1 år). Gjenvalgt som varemedlem til valgkomiteen er Jorunn Hasselberg.

Anne Grete Langeland
Styremedlem og avlsrådsmedlem Anne Grete Langeland.

Alle enstemmig valgt

Anders Simensrud 1 år Leder Enstemmig valgt
Marius Kjønsberg 1 år Nestleder Enstemmig valgt
Trude Lien 2 år Avlsrådsleder Enstemmig valgt
Anne Grete Langeland 2 år Styremedlem Enstemmig valgt
Odd Erik Rønning 1 år Varamedlem Enstemmig valgt
Kjetil Kristiansen 1 år Vararevisor Enstemmig valgt
Øystein Eriksen 3 år Valgkomite Enstemmig valgt
Jorunn Hasselberg 1 år Vara valgkomite Enstemmig valgt