Anders takker for tilliten

Anders takker for tilliten

Anders Simensrud ble gjenvalgt for et år som NVK-leder. Samtidig gikk to ut av styret.

På representantskapsmøtet 2020 ble Anders gjenvalgt for et år, og nestleder Marius Kjønsberg (bildet øverst) gikk ut av styret, sammen med Geir-Henning Strøm. Begge ble takket behørig av, samtidig som nye styremedlemmer ble ønsket velkommen: Geir Sve, Rune Mikalsen og Roger Brenden. (Les om de nye tilitsvakgte ved å klike på navnene).

Dette er hele det nye styret

Anders takker for tilliten

– Takk for tilliten, og takk for nok en fin distriktskonferanse og Representantskapsmøte. Jeg vil takke alle tillitsvalgte for den tiden og energien de legger i klubben vår, og takker spesielt avtroppende nestleder Marius Kjønsberg og jaktrådleder Geir-Henning Strøm.  Også takk til vararepresentant Lone Gudim for innsatsen.
Så vil jeg også ønske nye styremedlemmer, Geir Sve, Rune Mikalsen og Roger Brenden velkommen!

– Vi står foran et spennende år, med landssamling og NM skog som store arrangementer, sammen med klubbens bukett av prøver. Her yter våre tillitsvalgte en formidabel innsats. Prøver og samlinger er viktige arenaer for å vise fram rasene våre.

– Målet er jo, som det står i Visjonsplakaten, «at vorstehhund skal være blant eliten av fuglehunder, og den foretrukne jakthund for den allsidige jeger.»

– Og jeg vil minne om: La oss alle passe på å behandle hverandre med vennlighet og respekt. Vi deler jo verdens beste interesse!

– Jeg ønsker alle lykke til i 2020 på alle arrangementer med våre allsidige og flotte raser!
Og sier som  Kallis: Vorstehhunden krydrer livet!

Papirer DK 2020 med Visjonsplakaten