Apportprøve 4. og 6. juni

Apportprøve 4. og 6. juni

Norsk Vorstehhund klubb avd.Oslo/Akershus Arrangerer FUGLEHUNDPRØVE - APPORT i pinsen lørdag 4.JUNI og mandag 6.JUNI 2022 Sted: Buhol (Akershus)

Plassjef: Kristin Kirkeby, tlf. 91866941, mail: kristin.kirkeby@hotmail.no

Prøveleder: Birte Wold Myhre, tlf.: 91635963, mail: birtesin@online.no

Prøvesekretær: Kamilla Ljunggren tlf.: 97970498 mail: kamillaljunggren@hotmail.com

Dommeransvarlig: Ove Myhre

 

Deltakeravgift: kr 375,-. Påmelding gyldig kun via Dogweb. Se NKK terminlista.

Frist påmelding: 26.05.2022. Etteranmeldinger lar seg ikke gjøre.

Oppmøtetid: kl.09.00.

Mrk.: Det er 2 forskjellige prøvenummer, i tilfelle du skal melde på begge dager.

Alle må ha med egne fugler, godkjent ihht reglene, som pakkes i egen pose som merkes med hundens navn.

Husk: 2 fugler til sporøvelsen i AK (en trekkfugl og en fugl som skal apporteres). Bra om dere på forhånd fester en snor på trekkfuglen.

Eget vilt må godkjennes av dommer. Frossen og tørket fugl er ikke tillatt.

Det blir IKKE klubbfugl.

Krav om sauerenhetsbevis. Det blir foretatt stikkprøver.

Vedr. trekking av hunder: Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis: •Påmeldingen ikke godtas. • Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.

Egenerklæringen oversendes på mail eller pr. post til prøveleder så snart løpetiden er konstatert og innen prøvestart.  Egenerklæring som mottas etter at prøven er avviklet vil ikke bli tatt til følge.

link til skjema: http://www.fuglehundklubbenesforbund.no

Annen viktig info:

Det vil være kiosksalg.

Det er ikke mulighet for deltakere å overnatte i hovedhuset eller stabburet.

Er det slik at du allikevel ønsker å overnatte i løpet av helgen, er det mulighet for bobil, campingvogn eller telting. Selvhushold. Ikke tilgang til strøm.

Ta kontakt med Kristin Kirkeby, tlf.91866941 som har oversikt over stedet dere kan campere.

Etter påmeldingsfristen blir partilistene og nærmere info publisert på NVK nettside og FB norsk vorstehhundklubb avd.oslo/akershus.

Denne helgen arrangeres NVK’s landssamling samme sted.

 

Veibeskrivelse:

https://maps.apple.com/?address=Nettmangvegen%2032,%202150%20%C3%85rnes

 

 

VELKOMMEN!