Apportprøve Brevig 3.juni

Apportprøve Brevig 3.juni

NVK avd. Oslo/Akershus arrangerer apportprøve i Enebakk lørdag 3. juni.

 

Partilister til Brevigprøven er klare. Med forbehold om endringer.

 

Partilister per 02.06.23

 

Opprop kl 08.00 for UK

Opprop kl 09.00 for AK

 

OBS! Det er ikke kiosk på stedet.

Partilistene vil også bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av dagen.

Veibeskrivelse: Fra Ryen: Følg E6 sydover. Ta av til Enebakk (etter avkjøringen til Mortensrud).

Sving til venstre i rundkjøringen og følg Enebakkveien (Rv 155). Følg veien forbi senteret i Ytre Enebakk (Vågsenteret). Ta til venstre inn på riksvei 120. Følg veien og ta av til høyre mot Dalefjerdingen/Burstad. Det blir merket herfra.

 

Fra Lillestrøm: Følg 120 mot Enebakk. Følg denne og sving til venstre inn til Dalefjerdingen/Burstad. Det blir merket herfra.

Sted: Brevig, Enebakk.

Frist påmelding: 24.05.2023

Deltakeravgift: kr 375,-. Påmelding gyldig kun via Dogweb. Se NKK terminlista.

Prøveleder: Kamilla Ljunggren, tlf. 97970498, mail: kamillaljunggren@hotmail.com

Dommere: Bjørn, Nyhagen, Øystein Dahl, Randi Schulze og Pål Andersen

 

Mrk.: Alle må ha med egne fugler, godkjent ihht reglene, som pakkes i egen pose som merkes med hundens navn.

Husk: 2 fugler til sporøvelsen i AK (en trekkfugl og en fugl som skal apporteres). Bra om dere på forhånd fester en snor på trekkfuglen.

Vilt må godkjennes av dommer. Frossen og tørket fugl er tillatt. Dummy kan brukes på vann.

 

Det blir IKKE klubbfugl.

 

Krav om sauerenhetsbevis. Det blir foretatt stikkprøver.

 

Vedr. trekking av hunder: Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis: •Påmeldingen ikke godtas. • Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.

Egenerklæringen oversendes på mail eller pr. post til prøveleder så snart løpetiden er konstatert og innen prøvestart.  Egenerklæring som mottas etter at prøven er avviklet vil ikke bli tatt til følge.

Link til skjema: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/