Apportprøve Buhol 2024

Apportprøve Buhol 2024

Norsk Vorstehhund klubb avd.Oslo/Akershus arrangerer FUGLEHUNDPRØVE - APPORT lørdag 8.JUNI - søndag 9.JUNI 2024

STED: BUHOL (AKERSHUS)
Plassjef: Kristin Kirkeby, tlf. 91866941, mail: kristin.kirkeby@hotmail.no
Prøveleder: Birte Wold Myhre, tlf.: 91635963, mail: birtesin@online.no
Prøvesekretær: Ove Myhre tlf.: 90691879 mail: munster@online.no

Deltakeravgift: kr 425,-. Påmelding gyldig kun via Dogweb. Se NKK terminlista.
Frist påmelding: 03.06.2024. Ikke mulighet for etteranmeldelser.

Oppmøtetid: kl.09.00. (med forbehold om endring)

Dommere: Morten Andersen, Bente Holm, Ove Myhre, Roger Sjølstad, Gunnar Gundersen,
Trond Lereng, Øystein Dahl, Ellen Marie Imshaug og Pål Andersen
Dommerelev: Martin Tangen

Mrk.: Alle må ha med egne fugler, godkjent ihht reglene, som pakkes i egen pose som merkes
med hundens navn.

Husk: 2 fugler til sporøvelsen i AK (en trekkfugl og en fugl som skal apporteres). Bra om dere på
forhånd fester en snor på trekkfuglen.
Eget vilt må godkjennes av dommer. Frossen og tørket fugl er tillatt. Dummy med fjær kan
brukes på vann.

Det blir IKKE klubbfugl.
Krav om sauerenhetsbevis. Det blir foretatt stikkprøver.
Det blir kåret dagens beste UK/AK hund både lørdag og søndag.

Vedr. trekking av hunder: Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis: •Påmeldingen ikke godtas. • Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema. Egenerklæringen oversendes på mail eller pr. post til prøveleder så snart løpetiden er konstatert og innen prøvestart. Egenerklæring som mottas etter at prøven er avviklet vil ikke bli tatt til følge link til skjema: http://www.fuglehundklubbenesforbund.no

Annen viktig info:

Det er ikke mulighet for deltakere å overnatte i hovedhuset eller stabburet.
Er det slik at du allikevel ønsker å overnatte i løpet av helgen, er det mulighet for bobil, campingvogn eller telting. Selvhushold. Ikke tilgang til strøm.

Ta kontakt med Kristin Kirkeby, tlf.91866941 som har oversikt over stedet dere kan campere.
Etter påmeldingsfristen blir partilistene og nærmere info publisert på NVK nettside og FB Norsk Vorstehhundklubb avd.Oslo/Akershus.