Apportprøvekurs 2022 i Akershus

Apportprøvekurs 2022 i Akershus

NVK O/A inviterer til apportprøvekurs i mai – juni 2022, med oppstart 3. mai, og avslutning 9. juni.

Apport er en viktig del av jakta med stående fuglehund. En fuglehund, uansett rase, skal kunne apportere viltet etter skudd.
Apportprøvekurset er for deg som;
  • Har en hund som kan å apportere, og som vil gjøre hunden klar for å delta på en apportprøve – dette innebærer apportering på land og i vann.
  • Ønsker kunnskap om og praktisk erfaring med apportprøveformen for stående fuglehunder, og vil legge ned arbeid i treningen, slik at hunden etter kurset kan gjennomføre øvelsene som kreves på en apportprøve (søkapport, vannapport og spor).
Ved stor interesse vil medlemmer av NVK som eier, og skal stille med en av tre vorsthehundrasene, bli prioritert, samt de som har unge hunder.
Minstealder for deltakelse på apportprøve er 9 mnd.
Ved påmelding ønsker vi derfor at du skriver litt om deg selv, hunden din, og hvorfor du ønsker å delta på kurset.
Forkunnskaper: Hunden må kunne apport. Det vil si at hunden kan apportere en dummy med fjær før kurset.

Pris: Kr 1500.- for 8 kvelder.
1 kveld med teori, og 7 kvelder med praktiske øvelser.
Da ble det følgende:
Tirsdag 3.5 teori
Torsdag 5.5 søk
Tirsdag 10.5 søk
Torsdag 19.5 spor
Tirsdag 24.5 spor
Tirsdag 31.5 vann
Tirsdag 7.6 vann
Torsdag 9.6 avslutning
Apportprøve Brevik 18.6

Betaling til konto 1503 54 70201 når du har fått bekreftet plass. NB! Merk betalingen med navn.
Instruktører: Ellen Marie Imshaug, Beate Løken, Bjørn Nyhagen og Trond Lereng
Kurssted: Teorikveld på Mortens kro, Gjelleråsen. Spor og søk på Fetsund, vann eno.

Siste kurskveld vil det være mulighet for å ta apportbevis.
Ta med ditt eget apportobjekt.
Det vil være mulig å ta apportbevis på kursets siste dag.
Godkjent apportobjekt er alle jaktbare arter som er godkjent på jakt- og apportprøver.
Objektktet må være helt, ferskt, fryst, tint eller tørket.
Objektet må godkjennes av dommer.
Dommere vil være Bjørn Nyhagen og Ellen Marie Imshaug.

Mer info når du er påmeldt. Det er plass til 12 hunder på kurset.
Påmelding: Beate Løken, epost: siljarbeate@hotmail.com, mobil: 90 60 94 50.
Har du spørsmål kontakt Beate,

Velkommen på kurs!

Kurset inngår i studieforbundet, under natur og miljø.