AVLYST! Apportprøvekurs i Buskerud 2021

AVLYST! Apportprøvekurs i Buskerud 2021

NVK Buskerud inviterer til videregående apportkurs på NVK-hytta 12.-13. juni. Kommer du fra en sone med høy smitte, kan du dessverre ikke delta på vårt arrangement.

Tidspunkt: 12.-13. juni 2021, med oppstart lørdag kl.09.

Sted: NVK-hytta i Holleia i Modum. Adressen er Sørliveien 55, 3370 Vikersund.

Klubbhytta til NVK Buskerud
Klubbhytta til NVK Buskerud

Apportprøvekurs/videregående apportkurs betyr at hunder som skal delta kunne grunnleggende apport, og ha vært borti øvelsene vannapport og søkapport og mestre dem noenlunde. Pga hekking av vadefugler blir det ingen vannapport med båt og skudd.

På kurset skal vi finpusse og terpe på øvelsene, og også bruke tid på sporøvelsen.

Påmelding til instruktør Wenche Due Hansen, mobil: 90 68 18 29.  E-post: wenchedue@gmail.com. Påmeldingsfrist er 9.juni.

Øvrige instruktører er  Aurora Stensaas, Monica Rognheim og Signe Karin Hotvedt samt medhjelper Tomas Løvstad.

Pris: kr.1650 for medlemmer av NVK,  kr.1850 for ikke-medlemmer. Fugl til øvelsene må medbringes av deltaker, min.3 fugl (due, and eller rype kan brukes).

Vi må ha 6 deltakere for å arrangere og max antall er 15 stk., så prinsippet er: Først til mølla! Men: Medlemmer av NVK Buskerud og nybegynnere har forrang!

Det blir mulighet for apportbevisprøve søndag 13.juni. Pris: kr.150 for medlemmer, kr.300 for ikke-medlemmer. Betales på Vipps/merkes med apportbevis. Deltakere må selv ha med fugl til dette også, men her må det må være en hønsefugl av jaktbar art, feks rype, fasan, rugde osv. Kan være tørket eller frossen. (NB: ikke tillatt med and eller due).

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

  1. Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
  2. Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.

Overnatting skjer på eget ansvar, kun mulighet for telt/campingvogn/bobil!