APPORTPRØVEKURS med suksess! Nytt kurs starter onsdag 6. mai. Kurset er avlyst pga. koronasituasjonen.

APPORTPRØVEKURS med suksess! Nytt kurs starter onsdag 6. mai. Kurset er avlyst pga. koronasituasjonen.

Apport er en svært viktig del av jakten for en stående fuglehund, både til vanns og til lands. En fuglehund, uansett rase, skal kunne apportere viltet etter skuddet. 

Apportprøvekurset er for deg som;

  • vil lære hunden å bli en god apportør til lands og til vanns
  • ser viktigheten av sosialisering
  • ønsker kunnskap om og praktisk erfaring med apportprøveformen for stående fuglehunder og vil legge arbeid i treningen, slik at hunden etter kurset kan gjennomføre øvelsene som kreves på en apportprøve

Nye medlemmer, eller nye hunder prioriteres. Vi ønsker derfor at du skriver litt om deg, din hund og hvorfor du ønsker å delta på kurs.

Forkunnskap: Hunden må kunne apport. Med det mener vi at hunden kan apportere dummy med fjær før kurset!

Pris:  kr 1500 for 7 kvelder

Betaling til kontonr.: 9710 24 82 801 når du har fått bekreftet plass. Obs.: Merk betaling med navn!

Påmelding:   Vorsteh; Beate Løken, epost siljarbeate@hotmail.com, mobil 90 60 94 50

Pointer; Frank Karlsen, e-post frank.karlsen@brynbk.no, mobil 93 23 35 21

 

Instruktører: Gunnar Gundersen, Ellen Marie Imshaug, Bjørn Nyhagen, Beate Løken, Torstein Dehn,             Aina Brynildsen, Frank Karlsen og Elisabeth Flaata.

Kurssted: Ulike steder i Akershus, info kommer når du er påmeldt.

For mer informasjon, eller påmelding, kontakt Beate eller Frank!

 

 

Arrangører:

   

Norsk Pointerklubb Oslo og Akershus                            

Norsk Vorstehhundklubb Oslo og Akershus