Årets distriktskonferanse er i gang

Årets distriktskonferanse er i gang

34 NVK-medlemmer er samlet til årets Distriktskonferanse og Representantskapsmøte på Olavsgaard ved Lillestrøm.

Presis kl 10.00 ønsket NVK-leder Anders Simensrud velkommen til årets viktigste samling i klubben, med deltakere fra nesten alle klubbens distriktsklubber, avlsråd, jaktråd og styre. (Se flere bilder under)

Dette er deltakerne:

 • Agder: Lene Engdahl og Lisbeth Reinertsen
 • Buskerud: Arild Walter Hansen
 • Finnmark: Jorun Hasselberg
 • Hedmark og Oppland: Kristian Noer og Gunnar Klingwall
 • Hordaland: Børge Follesøy
 • Møre og Romsdal: Rune Nedrebø
 • Nordland: Ørjan Alm
 • Oslo og Akershus: Arne Eliassen og Bjørn Størkersen
 • Rogaland: Ingen
 • Troms: Torgeir Dahl
 • Trøndelag: Jeanette Årsund og Øyvind Årsund
 • Vestfold og Telemark: Ole Erik Furuheim og Audun Kristiansen
 • Østfold: Sissel Marthinsen og Ola Jaavall

Avlsrådet: Solveig Aaknes, Anne Grete Langeland, Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl, Helge Heimstad, Kai-Rune Johannessen

Jaktrådet: Geir Henning Strøm

Styret: Anders Simensrud, Øystein Eriksen, Kai-Rune Johannessen, Geir Henning Strøm, Harriet Wiggen, Signe Karin Hovtedt, Britt Svendsen (sekretær) og Bente Holm (kasserer).

I tillegg møtte tre æresmedlemmer til forhandlingene: Bjørn Stang (revisor), Randi Schulze og Tore Kallis Kallekleiv (valgkomiteen) og et menig medlem, Ivar Bakken.

Her finner du program og alle saksdokumenter.

DK/RS 2017
DK/RS 2017
Avlsrådet på DK/RS 2017
Avlsrådet på DK/RS 2017
DK/RS 2017
DK/RS 2017

Nedgang i registreringer

Avlsrådsleder Kai-Rune Johannessen fortalte at det er nedgang i antall registrerte kull i 2016. Nedgangen er stor for kortår, men det er en liten oppsving for strihår.

Avlsrådets presentasjon på Dk 2017 ved Kai-Rune Johannessen.
Avlsrådets presentasjon på Dk 2017 ved Kai Rune Johannessen (midten). Anders Simensrud (t.v.) og Øystein Eriksen (t.h.)
NEDGANG: Kurve som viser utviklingen i antall reegistrerte vorstehhunder de siste årene.
NEDGANG: Kurve som viser utviklingen i antall reegistrerte vorstehhunder de siste årene.

 

Økning i antall jaktprøvestarter

Økning i antall jaktprøvestarter i 2016
Økning i antall jaktprøvestarter i 2016