Årets hunder Hordaland 2020

Årets hunder Hordaland 2020

På tide å få inn resultata og finne ut kven som blir årets hunder i NVK Hordaland.

Bildet over er av to av Årets Hundar frå i fjor.

Håpar alle har det bra trass i den litt spesielle sitiuasjonen me har no på grunn av Coronaen. Beklagar litt lite aktivitet på websidene og her inne i det siste. Det prøver me å rette litt på. Årets hundar blir kåra på årsmøtet som vil bli avholdt i januar om ikkje Coronaen set ein stoppar for det. Nærmare info om dette ville komme her på websida og på vår facebookside NVK Hordaland.
Husk å sende inn resultata de har fått på hundane i løpet av 2020 til:
Anne Karine Midtbø (annnekarine@gmail.com) innan 20. desember dersom de vil vere med å konkurrere om årets hundar i NVK Hordaland. 
Det som skal vere med er:
  • Fullt navn på hunden (Eks: NORD V-18 NJV-18 Sølvrabbens Aaa Apollo)
  • Navn på eigar og oppdrettar
  • Dato for prøven/utstillinga
  • Navn på prøven eller utstillinga, eller staden den vart arrangert på
  • Premiering
  • Fint bilde av hunden, gjerne tatt på prøven/utstillinga, i god oppløsning og i liggande format helst.
Eksempel:
  • Hund: KV NORD V-18 NJV-18 Sølvrabbens Aaa Apollo
  • Eier:  Vibeke Dale Oen, Oppdretter: Anne Mette Ruud Grue og Bjørn Grue
  • 20.06.20  NVK Hordaland, Apportprøve (Askøy): 2. AK
  • 30.08.20  Hallingdal Fuglehundklubb,  jaktprøve høyfjell (Geilo): 2. AK
Kriteriene for Årets Hunder finn de her:
https://vorsteh.no/hordaland/arets-hunder-i-hordaland/kriteriene-for-arets-hundar-i-nvk-hordaland/