Årsmøte 2016 NVK Oslo/Akershus

NVK Oslo/Akerhus logo
NVK Oslo/Akerhus logo

Årsmøte avholdes på Doktorgården i Lillestrøm onsdag 7. desember kl. 19.00. 

Adresse: Kirkegata 2, 2000 Lillestrøm.

NB. Det er ikke anledning ta med hund inn i disse lokalene.

Parkering: Det er noen parkeringsplasser rundt lokalet, ellers parkering i Lillestrøm.

Saksliste:

1.    Åpning av møtet

2.    Valg av møteleder

3.    1 medlem som referent

4.    2 medlemmer til å underskrive protokoll/tellekorps

5.    Godkjenning av innkalling og saksliste

6.    Årsberetning

7.    Regnskap 2016

8.    Forslag fra styret / medlemmer

9.    Budsjett / aktivitetsplan 2017

10.  Valg

Valgkomiteen har pt ikke klart å finne en villig kandidat som distriktsrepresentant.

Styret oppfordrer derfor medlemmene til å komme med forslag på kandidat(er) som kan være villig(e) til å påta seg vervet.

Her finner du dokumentene:

Mesterskapsrypa NVK OA plakettMesterskapsrypene vil bli delt ut i etterkant av årsmøtet

Velkommen!

Eukanuba logo ny