Årsmøte 2018 for Hedmark og Oppland

Tid: 06.12.2018
KL. 19.00

STED: Honne Hotell & KonferansesenterÅpnes i et nytt vindu

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

SAKSLISTE:
1.​  Åpning av møtet
2.​  Valg av møteleder
3.​  valg av 1 som referent
4.​  2 medlemmer til å underskrive protokoll / tellekorps
5.​  Godkjenning av innkalling og saksliste
6. ​ Årsberetning (legges ut 2 uker før møtet)
7.​  Regnskap og Revisjonsberetning (legger ut 2 uker før møtet)
8.​  Forslag
9.​  Budsjett 2018 (legges ut 2 uker før møtet)
10. Valgkomiteens innstilling (legges ut 2 uker før møtet)

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare, senest 2 uker før møtet.

Enkel servering.

VELKOMMEN!

Dokumenter til årsmøte: