Årsmøte 2018 for NVK Oslo og Akershus

Årsmøte 2018 for NVK Oslo og Akershus

Tid: 04.12.2018
KL. 19.00

STED: Lindeberg 4H-gården, Strømsveien 350, 1081 Oslo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

SAKSLISTE:
1.​  Åpning av møtet
2.​  Valg av møteleder
3.​  1 medlem som referent
4.​  2 medlemmer til å underskrive protokoll / tellekorps
5.​  Godkjenning av innkalling og saksliste
6. ​Årsberetning
7.​  Regnskap og Revisjonsberetning
8.​ Forslag 1
Forslag 2
Forslag 3
Forslag 4
9.​  Budsjett 2019
10. Valgkomiteens innstilling 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare, senest 2 uker før møtet.

Enkel servering.

VELKOMMEN!