Årsmøte 2018 for Østfold: bekjentgjøring og informasjon

Årsmøte 2018 for Østfold: bekjentgjøring og informasjon

Torsdag 6.desember, kl. 18.30 avholdes årsmøte for NVK Østfold i lokalene til Sarpsborg JFF på Bekkhus, Hollebyveien 26, 1708 Sarpsborg.

Saker til årsmøte 
Har du en sak du ønsker å fremme på årsmøtet, må du sende saken skriftlig på
mail til jaavall@hotmail.com eller pr brev til Ola Lunde Jaavall, Kirkeng 30, 1860 Trøgstad 

Frist for innsending er tirsdag 14. november.

Forslag til kandidater på valg

I år er følgende verv på valg:

Leder – velges for 1 år
Sekretær- velges for to år
Styremedlem- velges for to år
Varamedlem – velges for 1 år

Har du forslag til kandidater må dette sendes skriftlig på mail til Pål Pettersen paalwpettersen@gmail.com

Frist for innsending er tirsdag 14.november

Har du spørsmål kan du kontakte: Ola Lunde Jaavall på mail, telefon eller sms: 98623756

Innkalling til årsmøtet blir sendt ut 21. november.

Vennlig hilsen
styret i NVK Østfold

 

Informasjonen over ble sendt på mail til medlemmene 23. oktober