Årsmøte 2018 NVK-Trøndelag

Velkommen til årsmøte og sosial kveld i Trondheim 28. november!

STED: ØVRE FLATÅSVEI 6, 7079 FLATÅSEN. KANTINA TIL ALF HANSEN AS.

KL: 18.00.

Saksliste.

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til og undertegne protokoll.
  3. Behandle Årsberetningen.
  4. Gjennomgang av regnskap 2018. (Til orientring ikke revidert.)
  5. Gjennomgang aktivitetsplan 2019.
  6. Godkjenne budsjett 2019.
  7. Valg av medlemmer til Styre og Valgkommite.
  8. Behandling av innkomne saker.

Etter Årsmøtet kårer vi Årets Hund.

Fortsetter med kurvfest med spekemat som Tema. Dere tar med spekemat og egen drikke.

Loddsalg.

Vel møtt.

Distriktskontakt , Ketil Arntsen.