Årsmøte 2020 NVK 10 februar på Teams

Årsmøte 2020 NVK 10 februar på Teams

Digitalt Årsmøte 10 februar 2021 link til Teams kommer på din mail

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Dato: 10.02.2021
Klokka 19.00
STED: Teams, link er sendt alle medlemmer

SAKSLISTE:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av en referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
5. Godkjenning av innkalling og saksliste
6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
7. Gjennonomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2021
10. Valg

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare, senest 2 uker før møtet.

VELKOMMEN!
Hilsen
Norsk Vorstehhundklubb Innlandet