Årsmøte 2020 NVK INNLANDET

Årsmøte 2020 NVK INNLANDET

Årsmøte avholdes på Honne konferansesenter

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Dato: 09.12.2020
Klokka 18.00
STED: Honne Hotell og Konferansesenter, Honnevegen 60, 2836 Biri

SAKSLISTE:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av en referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
5. Godkjenning av innkalling og saksliste
6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
7. Gjennonomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2021
10. Valg

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare, senest 2 uker før møtet.

Forhåndsregler pga. Covid 19.

Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet, men for å kunne ha en formening om hvor mange vi blir vil vi gjerne at våre medlemmer melder seg på til årsmøtet via sms/epost til 91746747 eller nvkinnlandet@gmail.com .

Smittevernsreglene til FHI følges! God håndhygene, minst en meters avstand og du må holde deg hjemme hvis du ikke er i form. Håndsprit vil være tilgjengelig. Alle vil bli registrert i tilfelle smittesporing.

Enkel servering.

VELKOMMEN!
Hilsen
Norsk Vorstehhundklubb Innlandet