ÅRSMØTE 2021 NVK BUSKERUD

ÅRSMØTE 2021 NVK BUSKERUD

Onsdag 8. desember inviterer vi til årsmøte og julebord på Lierkroa med utdeling av priser til årets hunder.

Stedet blir Lierkroa som ligger i bunn av Lierbakkene mellom Drammen og Asker. Det er gangavstand fra Lier stasjon. Adresse: Lierbakkene 12A, 3414 Lier.

Årsmøtet starter kl 18!

Medlemmer som har saker til årsmøtet, må melde fra snarest og innen utgangen av oktober til vorsteh@online.no

Sakliste:

  1. Velkommen.
  2. Konstituering. Valg av møteleder.
  3. Valg av to referenter. Utpeke tellekorps. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenne/nekte stemmerett, fullmakter, innkallingen og dagsordenen.
  5. Årsberetning 2021
  6. Regnskap 2020-2021 med revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2022
  9. Handlingsplan 2022 (terminliste)
  10. Valg

Forslag på medlemmer til valg kan sendes til valgkomiteen:

Valgkomite:

 

Julebord

Det blir servert julemat etter årsmøtet. Medlemmer kan velge mellom pinnekjøtt og juletallerken (svineribbe/medisterkaker/medisterpølse). Pris per snute er kr 250 som inkluderer velkomstdrikke, julemat, dessert og kaffe.

Bindende påmelding til Thomas: tsjac@icloud.com innen 25. november. Skriv om du vil ha pinnekjøtt eller juletallerken.

Påmelding på e-post skal ledsages av innbetaling av kroner 250 til NVK Buskerud kontonummer 2270 29 86730.