Årsmøte NVK Buskerud

Årsmøte NVK Buskerud

Onsdag 8. desember 2021 inviterer vi til årsmøte og julebord på Lierkroa med utdeling av priser til årets hunder.

Stedet blir Lierkroa som ligger i bunn av Lierbakkene mellom Drammen og Asker. Det er gangavstand fra Lier stasjon. Adresse: Lierbakkene 12A, 3414 Lier.

Årsmøtet starter kl. 18!

Medlemmer som har saker til årsmøtet, må melde fra snarest og innen utgangen av oktober til vorsteh@online.no

Sakliste:

  1. Velkommen.
  2. Konstituering. Valg av møteleder.
  3. Valg av to referenter. Utpeke tellekorps. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenne/nekte stemmerett, fullmakter, innkallingen og dagsordenen.
  5. Årsberetning 2021
  6. Regnskap 2020-2021 med revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2022
  9. Handlingsplan 2022 (terminliste)
  10. Valg

Forslag på medlemmer til valg kan sendes til valgkomiteen:

Valgkomite:

 

Julebord

Det blir servert julemat etter årsmøtet. Medlemmer kan velge mellom pinnekjøtt og juletallerken (svineribbe/medisterkaker/medisterpølse). Pris per snute er kr 250 som inkluderer velkomstdrikke, julemat, dessert og kaffe.

Bindende påmelding til Thomas: tsjac@icloud.com innen 25. november. Skriv om du vil ha pinnekjøtt eller juletallerken.

Påmelding på e-post skal ledsages av innbetaling av kroner 250 til NVK Buskerud kontonummer 2270 29 86730.