Årsmøte 2022 NVK Buskerud

Årsmøte 2022 NVK Buskerud

Dato: tirsdag 6. desember kl 17.30. Hold av datoen!

Sted: Lierkroa     Posisjon

Julemat kl 18.30. Egen påmelding kommer.

 

  • Sakspapirer legges ut forløpende på nett, senest 22. nov
  • Forslag til styret må være oss i hende innen 1. nov til wdyreng@yahoo.no
  • Med dette varsles også valgkomiteen om å starte arbeidet.
    Forslag til kandidater til styreverv sendes valgkomiteen innen 1. nov til leder for valgkomiteen arild.walter@gmail.com

På valg er:

Leder:             Wenche Dyreng, velges for ett år

Styremedlem: Frode Aasberg, velges for to år

Styremedlem:  Monica Rognheim, velges for to år

Varamedlem: Henrik Syvertsen, velges for ett år

 

Styret