Årsmøte Finnmark 25. januar 2024

Innkalling og sakliste

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NVK Finnmark 2023

Dato: 25. januar 2024
Klokken 18.30
Sted: Teams, hvis det går etter planen
SAKSLISTE
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
5. Godkjenning av innkallingen og saksliste
6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
7. Innkomne forslag
8. Valg av DK/valgkomite
Forslag fra medlemmene må være styret/valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut, senest 2 uker før møtet.