Årsmøte OA 7. desember 2023

Årsmøte OA 7. desember 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NVK OA 2023

Dato: 7/12-2023

Klokken 18.00

Sted: Nordre Lindeberg gård, Strømsveien 350, 1081 OSLO

SAKSLISTE

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
  5. Godkjenning av innkallingen og saksliste
  6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
  7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetningen
  8. Innkomne forslag
  9. Budsjett
  10. Valg

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Alle papirer blir lagt ut, senest 2 uker før møtet.

 

Årsberetning for NVK OA 01.11.2022-31.10.2023

Årsregnskap 2023

Budsjett 2024 NVK OA

Årsberetning for NVK OA 01.11.2022-31.10.2023

Valgkomitéens innstilling til styret 2023

Forslag fra styre – tidsbegrensning for verv som styreleder.

Forslag til årsmøte 2023. Nye avlskrav strihåret vorstehhund

Søknad om å ta inn 2 nye raser i Norsk Vorstehhundklubb

Stikkelhåret vorsteh

Pudelpointer

 

Enkel servering. Kaffe, og kake.

 

VELKOMMEN!

Hilsen

Norsk Vorstehhundklubb avd. Oslo og Akershus