Årsmøte for NVK Agder

Godt nytt år til dere alle!

NVK Agder vil avholde årsmøtet tirsdag 16. mars i møtelokalet til AniCura Sørlandsparken. Forslag til aktiviteter eller andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 9. februar 2021. Årets hunder skal kåres og vi ønsker at medlemmene sender inn alle oppnådde resultater fra 2020. Husk registreringsnummer på hund, dato, hvilken prøve og premiering. Både forslag og oppnådde resultater kan sendes pr e-post til leder haraldwivestad@gmail.com .

Forslag til valgene bes likeledes sendt innen 9. februar til valgkomiteen v/leder Helge Reinertsen pr e-post til lisa.flp@online.no .

Årsmøtepapirene vil bli sendt ut senest 2 uker før møtet. Det kan bli aktuelt å avholde møtet utendørs eller digitalt, alt etter koronasituasjonen.

NVK Agder

v/styret