Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 15. desember 2021

Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 15. desember 2021

NVK V/T innkaller til årsmøte onsdag 15. desember kl 19.00 på Teams.

NVK V/T inviterer til årsmøte onsdag 15. desember kl 19.00.

Sted: Teams

Foreløpig agenda (faste saker):
1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding 2021
6. Regnskap 2021
7. Budsjett og aktivitetsplan 2022
8. Valg

Påmelding til årsmøtet sendes til nvkvestfoldtelemark@gmail.com  innen tirsdag 14. desember.
De som har meldt seg på vil få tilsendt link til Teamsmøtet i forkant av møtet.