Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 7. desember 2022

Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 7. desember 2022

NVK V/T innkaller til årsmøte onsdag 7. desember.

NVK V/T inviterer til årsmøte onsdag 7. desember kl 18.30.

Sted: Vindfjelltunet, Nordgardseterveien 16, 3277 Steinsholt

Foreløpig agenda (faste saker):
1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding 2022
6. Regnskap 2022
7. Budsjett og aktivitetsplan 2023
8. Valg