Årsmøte 2020 i NVK Vestfold/Telemark 28. april 2021

Årsmøte 2020 i NVK Vestfold/Telemark 28. april 2021

NVK V/T innkaller til årsmøte onsdag 28. april kl 18.30.

NVK V/T inviterer til årsmøte onsdag 28. april kl 18.30. Årsmøtet vil bli avviklet via Teams av smittevernhensyn. Link til Teams vil komme på din e-postadresse etter at fristen for påmelding har gått ut. Påmelding til årsmøte må sendes til nvkvestfoldtelemark@gmail.com innen 26.04.2021.

Foreløpig agenda (faste saker):
1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding 2020
6. Regnskap 2020
7. Budsjett og aktivitetsplan 2021
8. Valg

Frist for å sende inn saker som skal behandles på årsmøtet er 5 uker før møtet, dvs 24.03.2021. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Sakene legges ut her senest 2 uker før møtet, dvs 14.04.2021.