Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 4. desember 2019

Årsmøte i NVK Vestfold/Telemark 4. desember 2019

NVK V/T innkaller til årsmøte onsdag 4. desember kl 18.30 i "låven" på Bergjordet.

NVK V/T inviterer til årsmøte onsdag 4. desember kl 18.30 i «låven» på Bergjordet hos Ole-Erik Furuheim. Adressen er Elsetvegen 200, Skien.

I forbindelse med årsmøtet inviterer vi alle medlemmer til en sosial samling. Det blir servert viltgryte og brus/kaffe. Dersom du ønsker noe annet å drikke må du ta med det selv. Dette koster kr 100 pr person (sponset pris for klubbens medlemmer). For å bestille til riktig antall ønsker vi en påmelding innen 20.11.19. Påmelding til nvkvestfoldtelemark@gmail.com

Foreløpig agenda (faste saker):
1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding 2019
6. Regnskap 2019
7. Budsjett og aktivitetsplan 2020
8. Valg

Frist for å sende inn saker som skal behandles på årsmøtet er 5 uker før møtet, dvs 30.10.2019. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Sakene legges ut her senest 2 uker før møtet, dvs 20.11.2019.