Årsmøte og nytt styre i NVK Buskerud

Årsmøte og nytt styre i NVK Buskerud

Styret i Buskerud-gruppa har fått med seg Ernst Evensen som nytt medlem, etter årsmøtet.

Årsmøtet ble avviklet på Lierkroa onsdag 5. desember med 26 medlemmer til stede. På det etterfølgende julebordet og utdeling av priser for , var det 30 medlemmer tilstede.

Dette er det nye styret:

  • Arild Walter Hansen, leder – gjenvalgt
  • Henrik Syvertsen, nestleder – gjenvalgt
  • Signe Karin Hotvedt, sekretær og nett (ikke på valg)
  • Thomas Svane Jacobsen, økonomi (ikke på valg)
  • Toril Weum Ekjord, styremedlem – gjenvalgt
  • Monica Rognheim, styremedlem – nyvalg, opprykk fra varaplass
  • Ernst Evensen, vara – nyvalgt

Frode Laugerud som trådte ut av styret, ble takket for arbeidet av styreformann.

Arild Walter Hansen og Frode Laugerud

Wenche Dyreng ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomiteen består av: Christoffer Pedersen (3 år), Anders Simensrud (2 år) og Terje Holmberg (1 år).

Protokoll for årsmøtet kommer etterhvert.