Årsmøte NVK Hedmark og Oppland

Årsmøte 10. desember 2019 kl. 18.00 på Løten.

Sted: Brannstasjonen på Løten. Møtet starter kl. 18

Saksliste:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen / tellekorps
  5. Godkjenning av innkalling og saksliste
  6. Behandle årsberetning
  7. Godkjenne regnskap med revisors beretning
  8. Innkomne forslag
  9. Godkjenne budsjett
  10. Valg

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 1 uke før møtedato.

Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare.

Enkel servering!

Velkommen!

Dokumenter: