Årsmøte NVK OA 2022

Årsmøte NVK OA 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NVK OA 2022

Dato: 7/12-2022
Klokken 18.30
Sted: Nordre Lindeberg gård, Strømsveien 350, 1081 OSLO

SAKSLISTE
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
5. Godkjenning av innkallingen og saksliste
6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetningen
8. Innkomne forslag
9. Budsjett
10. Valg

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut, senest 2 uker før møtet.

Enkel servering, kaffe, kake.

VELKOMMEN!