Årsmøte NVK Rogaland 2024

Årsmøte NVK Rogaland 2024

Årsmøtet ble holdt 7. februar kl 19. Stangelandsvegen 241, 4354 Voll

Her finner du referater og årsmøtepapirer for NVK Rogaland.

Årsmøte 2024

Årsmøtet den 7. februar kl 19. Stangelandsvegen 241, 4354 Voll

 

Endelig & signert referat.

Agenda.

Årsmelding.

Balanse, Resultat, Budsjett

Revisors uttalelse

Valgkomiteens innstilling

Årts Hund: Suldølens AES Jeger, Eier Sveinug Steine

Avgående styre:

Karen Maria Thaule-Pedersen,

Karen Lønn.