Årsmøte og julebord 4. des. 2019 i Buskerud

Årsmøte og julebord 4. des. 2019 i Buskerud

Onsdag 4. desember inviterer vi til årsmøte og julebord på Lierkroa med utdeling av priser til Årets hunder.

Stedet blir Lierkroa som ligger i bunn av  Lierbakkene mellom Drammen og Asker. Det er gangavstand fra Lier stasjon. Adresse: Lierbakkene 12A, 3414 Lier.

Årsmøtet starter kl 18!

Medlemmer som har saker til årsmøtet må melde fra snarest og innen utgangen av oktober til buskerud.nvk@gmail.com

Sakliste:

  1. Velkommen.
  2. Konstituering. Valg av møteleder.
  3. Valg av to referenter. Utpeke tellekorps. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenne/nekte stemmerett, fullmakter, innkallingen og dagsordenen.
  5. Årsberetning 2019
  6. Regnskap 2018-2019 med revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2020
  9. Handlingsplan 2020 (terminliste)
  10. Valg

Se alle årsmøtedokumenter her.  Dokumenter blir lagt ut gradvis ettersom de blir klare.

Valgkomiteen kan kontaktes her: Anders Simensrud

Julebord

Det blir servert julemat etter årsmøtet. Medlemmer kan velge mellom pinnekjøtt og juletallerken  (svineribbe/medisterkaker/medisterpølse). Pris per snute er kr 300 som inkluderer velkomstdrikke, julemat, dessert og kaffe.

Bindende påmelding til Thomas: tsjac@icloud.com innen 25. november. Skriv om du vil ha pinnekjøtt eller juletallerken.

Påmelding på e-post skal ledsages av innbetaling av kroner 300 til NVK Buskerud kontonummer 1594 37 95921.

Årets hunder

Vi skal også påskjønne Årets hunder, våre distriktsmestre og kanskje også skryte av noen ildsjeler som står på for klubben.

Slik ligger det an i konkurransen så langt: Våre premierte hunder 2019

Bildet øverst er fra julebordet på Lierkroa i 2018.

Årets hunder i 2018 kan du se hedret her