Årsmøte og julebord NVK Buskerud 5. desember

Styret i NVK Buskerud inviterer til årsmøte, julebord og premiering av årets beste hunder.

Stedet for årets årsmøte er Lierkroa som ligger ved foten av Lierbakkene, noen hundre meter fra Lier stasjon. Adresse: Lierbakkene 12A, 3400 Lier

Datoen er onsdag 5. desember. Vi starter kl. 18.00 med årsmøtesaker.

——> Her finner du alle dokumenter som årsberetning, regnskap osv.

Se formell sakliste og innkalling her : Innkalling-årsmøte-Buskerud-NVK-2018

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til styret ved leder Arild Walter Hansen innen 1. november (5 uker før møtedato).

Forslag til nye medlemmer i styret må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dvs.  innen 1. november. Valgkomiteen består av Christoffer Pedersen (leder), Terje Holmberg og Anders Simensrud.

Påmelding til julebordet

Egenandel julebord er 200 kroner, for julemiddag og dessert med kaffe.

Påmelding til julebord til Toril Weum Ekjord på torilwe@hotmail.com eller  932 35 781

Frist for påmelding er 26. november, men om du vet du kommer, er det fint med et signal så snart som mulig.

Foreløpig har vi 26 påmeldte.

Betaling på forhånd

200 kroner til konto: 1594.37.95921. Huk å sette navn på alle som kommer på innbetalingen.

eller

205 kroner til VIPPS nummer 17418 – husk navn på alle som kommer.

Velkommen!